De lessen

Zelf heb ik van mijn zevende tot mijn 10e jaar AMV-lessen gevold, ondersteund met  blokfluitles. Destijds was dat verplicht op muziekscholen, alvorens je kon beginnen met instrumentale lessen.

Het leukste vond ik dan wel het blokfluit spelen en van noten kunnen lezen.

Tegenwoordig is het van noten kunnen lezen niet meer een voorwaarde om gitaarles te kunnen nemen. Ten eerste omdat dat bij het leren begeleiden met akkoorden dat niet nodig is. Daarvoor lees je de zogenaamd akkoord-diagrammen. En wordt gebruik gemaakt van de zogenaamd 'TABULATUUR', ofwel TABS,  waar de snaren als lijnen staan genoteerd, en daarop de cijfernummers die het vakje weergeven waarin je je vinger zet en op het internet is van bijna alle liedjes de bladmuziek met deze notatie te vinden. Klik hieronder voor de tarieven. Voor ukelele- en vioolles gelden dezelfde tarieven!

MUZIEK LESSEN

Hoewel ik ben afgestudeerd als ''docerend'' musicus, is mijn werkterrein daarna breder geweest. Ik heb een specialisatie voor muziekles aan mensen en kinderen met een verstandelijke beperking. Daar heb zowel in groepen als met individuen jaren lang ervaring op gedaan. Dat o.a. heeft mij gevormd in de manier van aanpak; het goed kunnen observeren en naar wat de leerling wil en kán en zo samen de mogelijkheden ontdekken. Dit is altijd weer een feest om te zien en merken welke impact muziek en het beoefenen kan hebben op mensen en kinderen. Het scherpt je zintuigen, het verbindt, maakt je blij, etc. etc.....

Er kan gekozen worden uit verschillende lesvormen; zowel kortdurende cursussen, als ook reguliere lessen, gedurende een lesjaar welke loopt van September tot September.

(In de Schoolvakanties wordt geen les gegeven)


Klik hier voor een aanmeldingsformulier


Klik hieronder voor de prijzen;

All rights reserved © Speelenderwijs 2018